Предсказанието на Пророчицата

„Предсказанието на Пророчицата“ (Völuspá) е първата едическа поема-песен, включена в сборника Codex regius (Царска книга) на „Старата Еда“, и втората, която се представя на българския читател в двуезична преводна форма от преводачите Яна Чанкова и Айгир Сверисон след „Тъй речени са на Високия словата…“, излязла от печат през 2012 г.

Кодексът съдържа 10 митологични поеми и 19 героически песни, разделени на три цикъла, и съставлява т.нар. „Стара Еда“ или „Поетическа Еда“.

Към книгата предлагаме и прочит на част от паралелния текст на Айгир Сверисон на исландски и български език във вид на интерактивен уеб интерфейс на адрес edda.roboread.com

Предсказанието на Пророчицата: предна корица
Заглавие: Предсказанието на Пророчицата
Автори: Яна Чанкова и Айгир Сверисон
Година на издаване: 2013
Формат: 21 cm x 14,5 cm, 88 стр.
ISBN 978-619-7038-03-3